برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن به ظرفیت 18 مترمکعب با تحمل بار ترافیک تا 25 تن و قابلیت دفن تا 3 متر خاک از تاج مخزن - پروژه شرکت فولاد پویش کرج- آقای داوودیان-شهرک صنعتی پرند-میدان صنعت-میدان فناوری-خ فناوری شمالی- بوستان شرقی


سپتیک تانک دو جداره پلی اتیلن