برگشت به لیست پروژه ها

6 دستگاه مخزن پلی اتیلن صلب نگهداری آب آشامیدنی در مناطق محروم - سپاه امام سجاد - بوشهر - ظرفیت هر دستگاه 10 مترمکعب و 20 متمرمکعب - دارای مستربچ سفید بمنظور جلوگیری از جذب نور خورشید - ضخامت بدنه 80 میلیمتر معادل 8 سانتیمتر


مخزن نگهداری آب بهداشتی مناطق محروم