برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک فاضلاب 50 مترمکعب ماشین سازی اراک با عمق دفن 2 متر و لوله ورودی و خروجی 200 میلیمتر و منهول آدم روی 2 متری


سپتیک تانک فاضلاب ماشین سازی اراک