برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک پلی اتیلن دوجداره به ظرفیت 20 مترمکعب با قطر 2 و طول 6.36 متر با ضخامت بدنه 10 سانتیمتر و تحمل بار خاک تا 5 متر از تاج مخزن بهمراه یک دستگاه چربی گیر پلی اتیلن دوجداره


سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره گرید 100 شرکت پی چین در شهر بجنورد