برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک فاضلاب پلی اتیلن با حجم 10 مترمکعب و دو دریچه بازدید 600 ملیمتر - مهندس تاج محمدی - قطر 1600 میلیمتر و طول 5 متر - مشهد مقدس


سپتیک فاضلاب قطار شهری مشهد