برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک 5 مترمکعب دوجداره - مس سرچشمه - با لوله اسپیرال پلی اتیلن - قطر 1.4 متر و طول 3.3 متر


سپتیک تانک 5 مترمکعب