برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر اتوماتیک در تخلیه چربی از جنس پلی اتیلن دوجداره شرکت تجهیزات سپاهان مپنا واقع در شهرک صنعتی شمال اصفهان - بصورت عمودی دارای ظرفیت 6 مترمکعب در روز - مهندس شیرازی و قربانی


چربی گیر اتوماتیک مپنا