برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر فاضلاب از جنس فایبرگلاس کره جنوبی - دارای دو دریچه بازدید و ونت هوا و بدون بو- خروجی مجزای چربی بظرفیت یک مترمکعب با ابعاد خاص - اهواز - مهندس بهبهانی


چربی گیر فایبرگلاس