برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن 10 مترمکعب - مهندس زمانی - سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن دوجداره پتروشیمی امیرکبیرPE100 استفاده بصورت دفنی - دارای ونت هوا با استفاده از لوله کورتیوپ


سپتیک تانک پلی اتیلن