برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر از جنس فایبرگلاس به حجم 10 مترمکعب پروژه اولین رستوران بین المللی ایران، رستوران 133 واقع در تهران پارس - مهندس جواهری


چربی گیر رستورانی فایبرگلاس