برگشت به لیست پروژه ها

2 دستگاه مخزن نگهداری آب از جنس پلی اتیلن به حجم 50 مترمکعب بهمراه بوستر پمپ ها و پمپ های لجن کش - پروژه پایانه مرزی مهران - شرکت مهندسین مشاور مهباد


مخازن نگهداری آب پلی اتیلن