جلوگیری از یخ زدن و یخ زدگی برج خنک کننده زمستان

اصول نگهداری برج خنک کننده در زمستان :

نگهداری از برج های خنک کننده در زمستان که در شهرهای سردسیر استفاده می شوند امری حیاتی می باشد که دارای اصول مهمی است ، اگر برج خنک کننده در محیطی مصرف شود که بیشتر از 24 ساعت هوای آن کمتر از صفر باشد بهآن حالت یخ زدگی می گویند .

یخ زدگی برج خنک کننده

اصول نگهداری از برج خنک کننده به شرح زیر است :

 1. هرگز برج خنک کننده را بدون بار حرارتی راه اندازی نکنیم زیرا بدون آن سریعا دچار یخ زدگی می شود که در نمودار زیر مشاهده می کنیم در نبود بار حرارتی چگونه دچار یخ زدگی خواهد شد .
 2. اگر دمای برج بسیار پایین آمد برای جلوگیری از یخ زدگی از سیستم بای پس که مطابق با شکل زیر نشان داده می شود عمل می کنیم که باعث می شود آب گرم به سرعت وارد تشتک برج شود و از یخ زدگی جلوگیری می کند . و برای انجام این کار به صورت اتوماتیک می توانیم از کنترل کننده دما و شیر اتوماتیک استفاده کنیم .
 3. دبی آب برج خنک کننده در زمستان نباید کاهش پیدا کند و به صورت نرمال بر رویه پکینگ ها توزیع شود چراکه اگر میزان توزیع آب بر روی پکینگ ها کم باشد سریعا دچار یخ زدگی می شود اما در برج های متقاطع که بار حرارتی ورودی کافی نیست و احتمال یخ زدگی پکینگ های انتهای برج وجود دارد همانند شکل زیر محدودهی توزیع را تغییر می دهیم .
 4. میزان دبی هوای ورودی به برج خنک کننده باید کنترل شود تا در صورت نیاز فن از مدار خارج گردد ، در برج های چند سلولی باید این نکته مد نظر باشد که اگر فن آنها روشن است دمای برج بیشتر از حد پایین نیاید تا دچار یخ زدگی نشود و در هر سلول دما ها یکی باشد .
 5. هنگامی که برج خنک کننده دچار یخ زدگی شد ابتدا باید فن آن را خاموشکرد که فرآیند یخ زدگی متوقف شود و حرارت موجب برطرف شدن یخ زدگی شود در غیر این صورت به صورت شکل زیر فن به طور اصولی باید عکس عمل کند تا حرارت را به پکینگ ها انتقال دهد تا یخ زدگی برطرف شود .
 6. برای جلوگیری از یخ زدگی برج خنک کننده از تشتک خشک استفاده می کنیم بدان معناست که از یک تانک مطابق شکل زیر استفاده می کنیم که تمام آب موجود در برج را از طریق رانش به تانک انتقال می دهد اما در حات عادی و بدون تانک مقداری آب داخل برج باقی می ماند که برا جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی لوله ها ، لوله پرکن برج نیز تخلیه می شود ولی اگر امکان تخلیه تشتک برج و لوله ها وجود نداشت از سیست گرمایشی پیمایشی برای آنها استفاده میکنیم تا دما برج پایین تر نیاید .

یخ زدن برج خنک کننده

 1. در فصل زمستان و در شرایط یخ زدگی برج نباید به صورت مداوم و بدون برسی زیر فشار رود ، و حتما باید دمای برج از اتاق کنترل بررسی و هر چند ساعت یکبار از برج بازدید شود تا از یخ زدگی جلوگیری شود
 2. نباید آب ار برج خنک کننده به بیرون پرتاب شود چون که سطح خیس همیشه در معرض یخ زدگی می باشد .
 3. برخی از یخ زدگی ها در شرایط یخبندان غیر قابل کنترل است و تا زمانی که به دستگاه خسارت وارد نکند قابل صرف نظر است

روش های جلوگیری از یخ زدن برج خنک کننده

از پر کاربرد ترین سیستم هایی که در تهویه مطبوع برای سرمایش بکار می رود برج خنک کننده است که همراه با چیلر آب خنک استفاده می شود در صنعت برای افزایش بازده دستگاه ها و همچنین خنک کاری سیستم از روش های مختلفی استفاده می شود ، که آب بهترین سیال برای خنک کاری می باشد آن هم به دلیل ظرفیت گرمایی منحصر به فردی که نسبت به سایر سیال ها دارد ولی این سیال ایراداتی هم دارد که یکی از آنها نقطه انجماد پایین آن می باشد که در فصل زمستان موجب یخ زدگی آن می شود که برای جلوگیری از این امر باید راه کارهای انیشید که بصورت زیر تعریف می شود :

 1. استفاده از سیستم هیتر ترموستاتیک :

استفاده از یک هیتر در سر راه خروجی برج خنک کننده و چیلر یکی از بهترین روش های ممکن است به این صورت که ترموستات به شکل قطع کن و وصل کن هیتر عمل می کند و خود ترموستات عملکرد ابساط فلزی را دارد

 1. استفاده از سیستم هیتر ترموستات:

استفاده از این موضوع یک مزیت و برتری هم دارد که آن هم این است که مانند سیستم ترموستات تعیین دمای خروجی با محدودیتی همراه نیست و حتی در سیتم سیستم هایی که نم یخواهند دمای خروجی آب بیش از حد پایین بیایند از این مورد استفاده می کنند به این صورت اط دوسنسور استفاده می شود یکی وصل کننده که زمانی که دمای آب کاهش یافت دستور وصل هیتر را می دهد و دیگری سنسور قطع کننده زمانی است که دمای آب به میزان مورد نظر افزایش یافت دستور قطع هیتر را می دهد .

 1. تزریق موادی که سبب کاهش نقطه انجماد آب می شوند مانند گیلیکول یا ضد یخ:

می توان گفت یکی از بدترین سیستم برای جلوگیری از یخ زدگی سیستم های سرمایشی استفاده از ضدیخ یا اتیلن گیلیکول می باشد اما استفاده از ضد یخ برای جلوگیری از یخ ضدگی مزیت هایی هم دارد که موجب جلوگیری از انجماد و یخ زدگی آب می شود ولی مشکل اصلی استفاده از آن موجب کاهش 30% ظرفیت گرمایی ویژه اب می شود و این موضوع باعث می شود که راندمان برج خنک کننده تا حدود 25% کاهش پیدا کند از معایب دیگر برج خنک کننده می توان بع ایجاد رسوبات روی سطح کویل اشاره کرد.

 

 شاید برای شما مفید باشد :

 قیمت برج خنک کننده

کولینگ تاور

call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-700-50-57