تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فرآیندی است که برای از بین بردن آلاینده ها از فاضلاب و تبدیل آن به پساب مفید و قابل استفاده مجدد مورد استفاده قرار میگیرد.
پساب خروجی از فرآیند تصفیه فاضلاب با حداقل ضرر برای محیط ، می تواند به چرخه طبیعت برگردد و یا مستقیماً مورد استفاده مجدد قرار گیرد.
حالت دوم فرآیند تصفیه فاضلاب تحت عنوان بازآوری آب نامیده می شود زیرا پساب تصفیه شده می تواند برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
فرآیند تصفیه در یک تصفیه خانه فاضلاب (WWTP) انجام می شود ، که اغلب به عنوان یک مرکز بازیابی منابع آب (WRRF) یا یک تصفیه فاضلاب (STP) گفته می شود.
آلاینده ها در فاضلاب شهری (خانوارها و صنایع کوچک) حل می شوند و می بایست با طی فرآیندی هوازی و بی هوازی تصفیه فاضلاب بمنظور حذف این آلاینده ها انجام پذیرد.
بخشی بزرگی از زمینه های تصفیه فاضلاب، بهداشتی هستند.
تصفیه فاضلاب بهداشتي یا انسانی، مديريت زباله هاي انساني ، زباله هاي جامد و همچنين مديريت فاضلاب غیر قابل پیش بینی را شامل مي شود.
محصولات فرعی تصفیه خانه های فاضلاب همچون لجن باقیمانده از فرآیند تصفیه فاضلاب همچون لجن فاضلاب نیز ممکن است در یک تصفیه خانه فاضلاب قوی تر با فرآیندی پیشرفته تر تصفیه شوند.
تصفیه فاضلاب صنعتی مجموعه فرآیندهایی را در بر می گیرد که طی آن پساب خروجی از کارخانجات صنعتی اعم از فاضلاب کارخانه سیمان، فولاد، تولید لبنیات، تولید آبمیوه و کنسانتره و.... تصفیه شده و باعث سالم سازی محیط زیست می گردد.

call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-700-50-57