مخزن نگهداری اسید کلریدریک

مخزن نگهداری اسید کلریدریک 33درصد به ظرفیت 240 مترمکعب - 4 دستگاه هر یک به ظرفیت 60 مترمکعب - بصورت اکسپوز با ضخامت بدنه 10 سانتی متر از جنس پلی اتیلن با گرید 80 و دوجداره
چربی گیر فایبرگلاس

چربی گیر فایبرگلاس 1 مترمکعب - بوشهر - خیابان مطهری - رستوران دهداری - مهندس دهداری
سپتیک تانک پلی اتیلن 10 مترمکعب دو جداره

سپتیک تانک پلی اتیلن 10 مترمکعب دو جداره - شرکت دی - سلیم فرارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50