تهویه مطبوع

تهویه مطبوع فرآیند از بین بردن گرما و رطوبت از فضای داخلی اشغال شده توسط تجهیزات صنعتی و یا موجودات زنده برای بهبود راحتی سکونت و زندگی است.
تهویه مطبوع می تواند در هر دو محیط ادارای - مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
این روند معمولاً برای دستیابی به یک فضای داخلی راحت تر ، به طور معمول برای انسان و حیوانات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین تهویه مطبوع برای خنک کردن اتاقهای پر شده از دستگاههای الکترونیکی تولید گرما ، مانند سرورهای رایانه ای ، آمپلی فایرهای برق و نگهداری برخی از محصولات ظریف مانند آثار هنری و در نهایت سردخانه ها نگهداری محصولات کشاورزی بصورت تازه استفاده می شود.
در تمامی سیستم های تهویه مطبوع غالباً از فن استفاده می شود تا هوای مطبوع را در فضای اشغالی مانند ساختمان یا ماشین توزیع کند تا راحتی حرارتی و کیفیت هوای داخل بدن موجود زنده را بهبود بخشد.
سیستم های تهویه مطبوع مبتنی بر مبرد برقی از واحدهای کوچک که می توانند یک اتاق خواب کوچک را خنک کنند ( برج خنک کننده ) تا واحدهای عظیم نصب شده روی سقف برج های اداری که می توانند کل ساختمان را خنک کنند ، متفاوت هستند.
سرمایش به طور معمول از طریق چرخه تبرید حاصل می شود ، اما گاهی اوقات تبخیر سطحی بعنوان خنک کننده رایگان استفاده می شود.
سیستم های تهویه مطبوع همچنین می توانند بر اساس خشک کن (مواد شیمیایی که رطوبت هوا را از بین می برد) ساخته شوند.
در ساخت و ساز برج ها و مجتمع های اداری و تجاری یک سیستم کامل گرمایش ، تهویه هوا و تهویه مطبوع به عنوان HVAC گفته می شود.

call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-700-50-57