دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب یک سیستم تصفیه فاضلاب است که با استفاده از فراهم نمودن محیطی اسیدی برای رشد باکتری های هوازی یا بی هوازی موجبات تصفیه فاضلاب را فراهم میکند.

طبق مطالعاتی که توسط کارشناسان شرکت ناب زیست انجام شده است سابقه استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب در ایران به قرن سوم هجری و به شهر اصفهان بازمی گردد.

هم اکنون نیز شهر اصفهان یکی از شهرهای بزرگ کشور است که از سیستم فاضلاب شهری در محله های قدیمی بصورت کامل و در محله های جدید و شهرک های صنعتی در حد بیش از 80 درصد بهره مند است.

اولین تصفیه خانه فاضلاب شهری ایران به شیوه مدرن در سال ۱۳۴۰ در شهر تهران به روش لجن فعال متداول برای تصفیه فاضلاب های خانگی منطقه صاحبقرانیه و در سال ۱۳۴۶ در اصفهان با روش مذکور و با استفاده از فیلترهای چکنده احداث شد.

اهمیت تصفیه فاضلاب در دنیای امروز را اینگونه می توان بیان نمود که هر کشوری چنانچه نتواند از پساب خروجی از مکان زندگی خود انقدری استفاده نماید که کمترین دورریز را داشته باشد قطعا طی سالهای آتی با مشکل شدید کم آبی و همچنین پرداخت هزینه های گزاف تامین آب مواجه خواهد شد.

با این مقدمه و در ادامه این صفحه ما به معرفی روشهای مختلف تصفیه فاضلاب و انواع دستگاه تصفیه فاضلاب می پردازیم.

در ابتدا به تشریح فرآیند تصفیه فاضلاب خواهیم پرداخت.

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب مجموعه فرآیندی است که طی آن پساب خروجی از منابع تولید فاضلاب توسط باکتری های هوازی یا بی هوازی و یا سایر سیستم های موجود در دنیا تبدیل به پسابی با هدف استفاده مجدد یا سرریز به چاه فاضلاب قابل جذب درون زمین طبق استاندارد های محیط زیست می گردد.

فاضلاب خروجی از ساختمان و مجتمع و کارخانجات می تواند انسانی، مسکونی، بهداشتی، سنعتی، اداری و ... باشد.

ارتباط انسان با محیط زیست در حال حاضر دستخوش بحران هایی می باشد.

منشا این بحران ها دخالت و بهره برداری نامعقول و تخریب سودجویانه در اکوسیستم می باشد و این جریان اثرات زیان باری برای انسان و محیط زیست پیرامون به همراه دارد.

در میان این دخالت ها و تخریب ها، پساب های تولیدی از کارخانجات صنعتی و فاضلاب های شهری فشار زیادی را به اکو سیستم طبیعی وارد می کند.

این مساله باعث شده تا دانشمندان با استفاده از روش های متفاوت میزان آلودگی پساب وارد شده به محیط زیست را تصفیه نموده و کاهش بدهند به مجموعه این روش ها تصفیه فاضلاب اطلاق می شود.

اهمیت تصفیه فاضلاب

در قرن کنونی با بزرگ شدن شهرها و رشد جمعیت فزاینده، افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی و مصرف مواد شیمیایی مختلف باعث شده تا محیط زیست در معرض آلودگی قرار بگیرد.

ورود آلاینده ها به آب ها و مصرف آن توسط آبزیانی که توسط انسان بصورت غذا به مصرف می رسند بخش مهمی از آلودگی محیط زیست را در بر می گیرد.

هم چنین آلودگی ناشی از فلزات سنگینی که وارد آب ها می شود با افزایش تولیدات صنعتی رو به افزایش است.

خطر اصلی این مواد به این خاطر است که دارای خاصیت تجمع پذیری در بدن موجودات زنده هستند که از طریق زنجیره غذایی در کل اکوسیستم به گردش در آمده و بر اثر واکنش های شیمیایی به مواد سمی و خطرناکی که قابلیت سطان زایی دارند، تبدیل می شوند.

از همین رو کنترل و کاهش بار آلودگی و تصفیه فاضلاب از منظر سلامت و بهداشت، پیشگیری از نابود شدن آبزیان و جلوگیری از بهم خوردن زنجیره غذایی در اکوسیستم دارای اهمیت زیادی است.

فاضلاب بسته به نوع و میزان آلودگی با روش های متفاوت فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی تصفیه می شود که هر کدام از روش های ذکر شده دارای زیرمجموعه هایی است.

تصفیه فاضلاب مقدماتی (تصفیه فاضلاب فیزیکی)

تصفیه فاضلاب فیزیکی همان تصفیه مقدماتی فاضاب می باشد.

هدف از تصفیه فاضلاب اولیه یا فیزیکی حذف مواد جامد معلق از فاضلاب است که طی این فرآیند مقداری از مواد آلی بیولوژیکی نیز کاهش می یابد.

قابل ذکر است که این کاهش فقط از طریق جداسازی بخشی از مواد آلی اتفاق می افتد و این مواد لازم است در واحد های دیگری تصفیه شوند.

در مراحل تصفیه فاضلاب اولیه، بیشتر فرآیندهای فیزیکی مانند آشغال گیری، حذف روغن و چربی، دانه گیری و هم چنین ته نشینی اولیه برای حذف کردن و جدا کردن مواد معلق قابل ته نشینی و مواد جامد شناور موجود در فاضلاب بکار گرفته می شود.

واحدهای تصفیه فاضلاب مقدماتی

مهمترین واحدهای تصفیه فاضلاب فیزیکی عبارتند از : آشغال گیری ، دانه  گیری ، ته نشینی اولیه ، شناورزسازی و نهایتا چربی گیری

بخش آشغال گیری با نصب یک واحد آشغال گیر

آشغال گیر اولین واحد در سیستم تصفیه فاضلاب مقدماتی است که با گرفتن آشغال های درشت که در جریان ته نشینی فاضلاب خلل ایجاد می نمایند به دستگاه تصفیه فاضلاب کمک می کند.

آشغال گیری در تصفیه اولیه اولین واحد تصفیه فاضلاب است که شامل جداسازی و حذف مواد جامد درشت و شناور موجود در فاضلاب (چوب، پارچه، نایلون، پوست میوه و ...) است.

جدا کردن این مواد برای حفاظت از الکتروپمپ ها، گرفتگی لوله های انتقال، کاهش بار واحدهای دیگر تصفیه فاضلاب و زیبا سازی وضعیت ظاهری تصفیه خانه دارای اهمیت است.
آشغال گیرها بشکل یک ردیف از میله ها در مقابل جریان فاضلاب قرار می گیرد و با توجه به فاضله بین میله ها می تواند برخی از مواد موجود در فاضلاب را از آن جدا کند.
آشغال گیرها از منظر فاصله بین میله ها به دو دسته تقسیم می شوند که آشغال گیرهای ریز و درشت هستند و از منظر نحوه عملکرد به انواع آشغال گیرهای دستی و مکانیکی تقسیم می شوند.

آشغال گیرها قادرند تا 5 درصد مواد آلی و 10 درصد مواد جامد معلق فاضلاب را کاهش بدهند. آشغال گیر های مکانیکی بصورت مورب و با زاویه 60 تا 90 درجه و آشغال گیرهای دستی با زاویه 45 تا 60 درجه در کانال ورودی فاضلاب قرار می گیرند.
سرعت جریان فاضلاب ورودی به آشغال گیرها باید بیشتر 0.5 متر بر ثانیه و کمتر از 1 متر بر ثانیه ( برای جلوگیری از ته نشینی مواد در کانال ورودی و خروج مواد از بین میله های آشغال گیر) باشد.

واحد دانه گیری از طریق نصب دانه گیر تصفیه فاضلاب

دانه گیر واحد دوم از سیستم تصفیه فاضلاب مقدماتی است که وظیفه دارد مواد جامدی که از داخل آشغال گیر عبور می کنند را درون خود نگه دارد تا مواد عالی درون فاضلاب براحتی بتوانند به آرامش برسند و روی هم دیگر رسوب کنند.

دانه گیری برای حذف ذراتی مانند شن و ماسه، سنگ ریزه و سایر مواد جامدی است که جرم مخصوص آنها بزرگ تر از مواد آلی موجود در فاضلاب است. قطر این ذرات بزرگتر از 0.1 تا 0.2 میلیمتر است و جدا کردن آنها از فاضلاب فقط با تغییر سرعت جریان امکان پذیر می باشد. بنابراین، اساس عملکرد

راکتور های دانه گیری جداسازی فیزیکی دانه ها تحت تاثیر نیروی ثقلی است.

هدف از استفاده از دانه گیر درون راکتور های دانه گیری عبارت است از :

 • حفاظت از وسایل و تجهیزات مکانیکی در مقابل سایش و فرسودگی ناشی از آن
 • جلوگیری از ته نشینی دانه ها در لوله های انتقال فاضلاب و کانال ها
 • سهولت در بهره برداری و کاهش تعداد دفعات پاکسازی مخازن هضم لجن و راکتورهای ته نشینی.

انواع راکتور های دانه گیر عبارت است از :

 • راکتورهای دانه گیر با جریان افقی
 • راکتورهای دانه گیر با سیستم هوادهی
 • راکتورهای دانه گیر گردابی

تصفیه فاضلاب با راکتورهای دانه گیری با جریان افقی یا مستطیلی

در راکتور دانه گیری با جریان افقی با کنترل کردن سرعت فاضلاب ورودی به راکتور بوسیله سر ریزهای تناسبی، شن و ماسه و ذرات سنگین تا قطر بیشتر از 0.2 میلیمتر ته نشین شده و ذرات آلی و ریز با قطر کمتر از 0.2 میلیمتر بهمراه فاضلاب از راکتور خارج می شوند.

مزایای راکتورهای دانه گیری مستطیلی

 • بدلیل بکار بردن دیواره مشترک فضای کمتری را اشغال می کند.
 • هزینه ساخت کمتر دانه گیر مستطیلی
 • انرژی مورد نیاز کمتر
 • معایب راکتورهای دانه گیر مستطیلی
 • امکان ایجاد جریان میانبر
 • احتمال ایجاد فضای مرده در گوشه ها
 • عدم امکان کنترل بر روی ته نشینی ذرات

تصفیه فاضلاب با راکتورهای دانه گیر با سیستم هوادهی

در راکتورهای دانه گیری با سیستم هوادهی، با استفاده از هواده های عمقی، حرکت چرخشی یا مارپیچی در جریان فاضلاب بوجود می آید که باعث می شود یک حرکت دورانی عمود با سرعت مشخصی ایجاد شده که در نهایت مواد آلی بطور پیوسته در حالت تعلیق باقی مانده و ذرات شن و ماسه و .. موجود در فاضلاب از آن جدا شده و در کف راکتور ته نشین می شوند. این مواد ته نشین شده در کف راکتور بوسیله پمپ خارج می شود.

مزایای راکتور دانه گیری با هوادهی

 • از محفظه راکتور با هوادهی می توان بعنوان محفظه ای برای اضافه کردن مواد شیمیایی و انعقاد و ته نشینی استفاده نمود.
 • چون فاضلاب هوادهی می شود، بوی آن از بین می رود.
 • افت فشار در حالت حداقل قرار دارد.
 • امکان جداسازی روغن و کف و مواد چربی را دارد.
 • ذرات شن با اندازه های متفاوت را با کنترل هوای ورودی میتوان حذف نمود.
 • زمان ماند و حجم کمتری مورد نیاز می باشد.

معایب راکتور دانه گیری با هوادهی

 • هزینه ساخت بالا
 • احتمال گرفتگی هواده ها
 • هزینه تعمیرات و سرویس دهی بالا
 • مصرف زیاد انرژی

راکتورهای دانه گیری با جریان گردابی

در این نوع راکتورهای دانه گیری تصفیه فاضلاب به کمک یک توربین با حرکت دورانی در خلاف جهت فاضلاب ورودی، جریان گردابی بوجود می آید.

این پروسه باعث برخورد ذرات با جداره راکتور و پروانه می شود و هم چنین باعث می شود ذرات در قسمت مخروطی رسوب شوند. موادی که در کف راکتور جمع می شوند بوسیله پمپ خارج می شوند.

هدف از ته نشینی مقدماتی در تصفیه فاضلاب، جداسازی مواد جامد معلق که بسادگی قابلیت ته نشین شدن هستند، می باشد. مواد شناور در این پروسه قابل جداسازی می باشند.

ته نشینی مقدماتی شماتیک دانه گیر با جریان گردابی

ته نشینی مقدماتی از روش های فیزیکی است که در فرآیند تصفیه فاضلاب نقش مهمی را ایفا می کند.

ته نشینی اولیه باعث کاهش مواد جامد فاضلاب بمیزان زیادی می شود و بعلت غلظت بالای لجن ته نشین شده و کاهش حجم آن، تاثیر زیادی در کاهش بار آلی ورودی به واحدهای بعدی تصفیه فاضلاب و همچنین واحدهای تصفیه لجن دارد که این عمل باعث کاهش یافتن هزینه طرح می شود.

واحدهای ته نشینی مقدماتی یا اولیه در بهترین حالت طراحی قادرند تا 50-65 درصد از مواد جامد معلق و 25-35 درصد از مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی(BOD5) را کاهش بدهند.

راکتورهای ته نشینی مستطیلی نسبت به راکتورهای مدور دارای مزیت های زیر است:

 1. ساختمان ساده تری دارند.
 2. اگر بخواهیم از چند واحد راکتور ته نشینی استفاده کنیم، میتوانیم از دیوارهای مشترک استفاده کنیم.
 3. فضای کمتری در مقایسه راکتورهای ته نشینی مدور اشغال می کنند.
 4. در راکتورهای ته نشینی مربع شکل به دلیل شیب زیاد دیواره های کف راکتور، نیازی به لجن روب مکانیکی نداریم.
 5. از لحاظ استفاده از سیستم لجن جمع کن مشترک عرضی برای چند راکتور، امکانات تخلیه کردن لجن ساده تر است و هم چنین بهره برداری از آن نیز آسان تر است.
 6. اما در راکتورهای ته نشینی مدور چون امکانات بیشتری برای پخش یکنواخت فاضلاب وجود دارد، راندمان ته نشینی هم بالاتر است.

واحد متعادل سازی سیستم تصفیه فاضلاب

با توجه به این که فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب ممکن است صنعتی باشد و احتمال بروز نوسانات کمی و کیفی جریان می رود، برای یکنواخت کردن جریان فاضلاب پس از واحد اندازه گیری جریان، فاضلاب معمولا وارد حوض یا راکتور متعادل سازی می شود.

زمان ماند مناسب فاضلاب در حوض متعادل سازی هم باعث می شود جریان بالادست از نظر هیدرولیکی به شکل پیوسته ادامه پیدا کند و هم باعث می شود فاضلاب ورودی از لحاظ ویژگی های کیفی مانند دما و سایر ویژگی ها به مخلوطی یکنواخت تبدیل شود.

واحد شناور سازی تصفیه فاضلاب

شناور سازی در تصفیه فاضلاب عکس عمل ته نشینی است.

شناور سازی برای جدا سازی مایع از جامد و یا مایع از مایع بکار برده می شود.

از شناور سازی زمانی استفاده می شود که فاز جدا شونده قابل ته نشینی نباشد.

فرآیند شناور سازی یر پایه شناور کردن و به سطح مایع آوردن فاز جدا شونده بصورت طبیعی یا توسط حباب های هوا صورت می گیرد.

تصفیه فاضلاب صنعتی

برای سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی بهترین و رایج ترین روش جداسازی روغن از پساب های روغنی روش شناور سازی است که به روش های مختلفی انجام می گیرد که عبارتند از:

API) American petroleum institute)
CPI) Corrugated plate interceptor)
DAF) Dissolved Air Flotation)

شناور سازی واحدی است که برای جداسازی ذرات روغن جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار برده می شود. جدا کردن از طریق ورود حباب های ریز گاز به درون فاز مایع انجام می شود. حباب های هوا به ذرات جامد چسبیده و نیروی شناوری ذره و حباب های گاز به اندازه ای زیاد می شود که باعث صعود ذره به سطح می شود.
به این طریق می توان ذراتی که دارای چگالی بیشتری نسبت به مایع است را به سطح مایع آورد. معمولا در تصفیه فاضلاب برای جداسازی مواد معلق از شناور سازی استفاده می شود.

نحوه تولید حباب هوا در روش شناورسازی

 • تزریق هوا یا شناورسازی با هوای محلول
 • هوادهی در فشار اتمسفر یا شناورسازی با هوا
 • اشباع سازی با هوا در اتمسفر و سپس اعمال کردن خلا یا شناورسازی در خلا

تصفیه فاضلاب از طریق واحد شناورسازی با هوای محلول (DAF)

رایج ترین روش شناورسازی در تصفبه فاضلاب صنعتی، شناورسازی با هوای محلول است

در این روش تصفیه فاضلاب در ابتدا جریان فاضلاب در یک مخزن تحت فشار قرار می گیرد و سپس بعد از گذشتن از یک شیر فشارشکن، فاضلاب وارد راکتور یا تانک شناورسازی می شود.

با کاهش ناگهانی فشار حباب های ریز هوا با قطر 50-100 میکرون بوجود می آید.

در بعضی موارد از مواد شیمیایی برای کامل تر کردن فرآیند شناورسازی استفاده می شود.

روش دیگری هم از طراحی دارای قسمتی برای جریان برگشتی 10-30 درصدی از آب تصفیه شده می باشد. مهمترین مزیت سیستم شناورسازی DAF سرعت آن می باشد.

واحد شناورسازی تصفیه فاضلاب مقدماتی شامل 3 بخش اصلی می شود:

 • مخزن یا تانک تحت فشار
 • کمپرسور هوا
 • مخزن اصلی واکنش یا راکتور

بمنظور تصفیه فاضلاب از سیستمی باید استفاده نمود تحت عنوان دستگاه تصفیه فاضلاب.

دستگاه تصفیه فاضلاب بستگی به نوع درخواست کارفرما، مشاور یا خریدار در حالت کلی به دو دسته دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی تقسیم می شود.

انواع دستگاه تصفیه فاضلاب

- دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی شامل پکیج تصفیه فاضلاب هایی می شود که درون سیستم از باکتری هوازی و سیستم هوادهی ( بلوئر ) استفاده می شود.

- دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی شامل پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی و سپتیک تانک می باشد که درون این دستگاه ها باکتری هوازی بدلیل عدم رسیدن اکسیژن طی چند روز ابتدایی راه اندازی دستگاه می میرند و بعداز آن باکتری های بی هوازی شروع به فعالیت می نمایند.

شاید به جرات بتوان گفت بارزه اصلی سیستم تصفیه فاضلاب هوازی و دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی بویی است که از فرآیند تصفیه فاضلاب متصاعد می گردد.

دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب مجموعه قطعاتی است مکانیکال و یا الکترومکانیکال که شرایط تصفیه فاضلاب را برای باکتری ها اعم از هوازی و بی هوازی فراهم می نماید.

سیستم تصفیه فاضلابی که بصورت هوازی کار می کند اصولا بین مهندسین به عنوان پکیج تصفیه فاضلاب مشهور است . پکیج تصفیه فاضلاب ، پساب را آنقدر تصفیه میکند که زنگ و بو را از فاضلاب گرفته و پساب خروجی آماده استفاده مجدد می باشد.

دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی دارای بوی بد و مقادیر زیادی گاز متان می باشد ولی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی به هیچ عنوان بویی از تجزیه فاضلاب بوجود نمی آید مگر اینکه سیستم تصفیه فاضلاب بدرستی کار نکند.

البته بوی بد حاصل از فعالیت باکتری های بی هوازی توسط ونت قابل انتقال به بالاترین نقطه ساختمان می باشد لذا نگرانی از این بابت برای خریدار تصفیه خانه فاضلاب بی هوازی وجود نخواهد داشت.

تفاوت دیگر سیستم تصفیه فاضلاب هوازی و تصفیه خانه فاضلاب بی هوازی این است که خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی کاملا" بیرنگ می باشد ولی خروجی سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی اصولا" کدر می باشد .

یعنی خروجی دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی حتما" می بایست به چاه جذبی هدایت گردد ولی خروجی سیستم تصفیه فاضلاب هوازی می تواند بصورت روان آب درون جوی و زمین های کشاورزی استفاده گردد .

دستگاه تصفیه فاضلاب

هزینه سیستم تصفیه فاضلاب هوازی اغلب چند برابر دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی است لذا در جایی که اداره محیط زیست اجازه حفر چاه جذبی را به خریدار می دهد پیشنهاد به این است بدلیل صرفه اقتصادی در کوتاه مدت از تاسیسات تصفیه فاضلاب بی هوازی همچون سپتیک تانک پلی اتیلن استفاده شود.

در بلند مدت سود حاصل از برگشت پساب تصفیه شده پکیج تصفیه فاضلاب هوازی هزینه ابتدایی را توجیه می نماید.

دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی

شرکت ناب زیست سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی

امروزه با توجه به خطرات زیست محیطی که تصفیه نکردن فاضلاب دارد، تصفیه فاضلاب بعنوان پارامتری مهم در تصمیم دولتمردان و سیاست گذاران محیط زیست اثر گذار می باشد.

با توجه به پراکندگی مجتمع های مسکونی و مشکلات و هزینه بر بودن ساخت تصفیه خانه فاضلاب به دلیل هزینه بالای طراحی و ساخت و اشغال فضای زیاد و زمان ساخت تصفیه فاضلاب و قابل ارتقاء نبودن اینگونه تصفیه خانه های فاضلاب استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب انسانی به صورت بتنی، فلزی یا پلی اتیلنی به یکی از مقرون به صرفه ترین نوع تصفیه فاضلاب تبدیل شده است.

این نوع دستگاه تصفیه فاضلاب به دلیل سرعت عمل بالا در زمان طراحی و هزینه پایین ساخت در مقایسه با سایر روش ها همیشه مورد توجه پیمانکاران امور قرارمیگیرد.

فاضلاب خروجی همه فاضلاب های تصفیه شده در همه کشورها باید دارای استاندارد خروجی مطابق با شرایط آنها باشد که کشور خودمان هم شامل همین قانون می باشد.

استاندارد خروجی آب از تصفیه خانه فاضلاب با توجه آیین نامه های محیط زیست تدوین میشود. خروجی فاضلاب در این نوع سیستم های تصفیه فاضلاب با روش های تصفیه فاضلاب گوناگون در صورت طراحی اصولی و مهندسی ساخت به راحتی به این خروجی ها دست پیدا می کند.

آب خروجی از دستگاه تصفیه فاضلاب انسانی با خروجی های خاص و مورد قبول را میتوان بعد از گند زدایی و ضدعفونی با باقی مانده کلر آزاد به مقدار0/5 جهت آبیاری باغ وفضای سبز. استفاد نمود. همچنین ریختن این نوع آبها در رودخانه، دریا، چاه های جذبی بلامانع می باشد.

دستگاه تصفیه فاضلاب

مزایای استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی

استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی دارای مزایای فراوانی می باشد. که در زیر به چند مورد اشاره خواهد شد.

• هزینه پایین ساخت
• قابل حمل بودن
• قابل ارتقاءبودن ظرفیت
• اشغال کم محیط
• مصرف انرژی بهینه
• قابل استفاده در فضای ومحیط بسته
• نصب و راهبری آسان
• خروجی عالی واستاندارد
• قابلیت طراحی درابعاد خاص
• بدون بو بودن فرآیند

واحدهای تشکیل دهنده دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی

o واحد آشغالگیری ریز و درشت
o واحد متعادل سازی
o واحد هوادهی
o واحد ته نشینی
o واحد شناورسازی
o واحد گندزدایی
o واحد فیلتراسیون نهایی
o واحد نگهدای لجن
o واحد تاسیسات و برق

قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب

قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب بستگی به نحوه تصفیه فاضلاب (هوازی یا بی هوازی) و شرایطی از قبیل حجم فاضلاب انسانی، شرایط محل نصب، نوع متریال مورد استفاده در ساخت دارد.

قیمت سیستم تصفیه فاضلاب در واحدهای ویلایی از 2.8 میلیون تومان آغاز و تا 2 میلیارد تومان برای بیمارستان ها و مجتمع های مسکونی بزرگ ادامه دارد.

این نوع دستگاه ها برای فاضلاب انسانی از ظرفیت 5 الی 125 مترمکعب در روز مقرون به صرفه است. که با توجه به روش های نوین تصفیه فاضلاب ابعاد دستگاه های تصفیه فاضلاب انسانی متغیر می باشد.

معمولا به دلیل ترافیکی شدن و کاهش قیمت حمل و نقل عرض این نوع دستگاه ها را 2.5 متر و ارتفاع را از 3متر در طراحی در نظر میگیرند. ابعاد بالاتر از این باعث ترافیکی شدن حمل بار میشود که افزایش قیمت حمل و نقل را در بردارد. برای ظرفیت های بیشتر از 120 مترمکعب بصور مثال دستگاه تصفیه فاضلاب با دبی 250 مترمکعب از دو دستگاه تصفیه فاضلاب 125 مترمکعبی استفاده می شود . 

قبل از طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی نیاز به بازدید یا گزارش موقعیت محل نصب دستگاه می باشد که با توجه به شرایط موجود اقدام به طراحی و ساخت دستگاه تصفیه فاضلاب خواهد شد. جنس بدنه دستگاه در قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب نقش اولی و اساسی را دارا می باشد. که اصولا شرکت ناب زیست استفاده از پلی اتیلن دوجداره را در طراحی اعمال میکند.

دستگاه تصفیه فاضلاب
تابلو برق دستگاه تصفیه فاضلاب از بهترین برندهای کره / اروپایی انتخاب میشود به صورت دستی یا PLC طراحی میشود. تجهیزات هوا ساز از برند های اروپایی و آمریکایی می باشد. انتخاب یا عدم استفاده از موارد ذکر شده در قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب نقش بسزایی دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب و محاسبه ظرفیت می توانید با دفتر ناب زیست تماس بگیرید .

طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب و تشخیص هوازی یا بی هوازی بودن دستگاه تصفیه فاضلاب نیازمند تجربه است.

استفاده از قدرت تصفیه "خاک" در تصفیه فاضلاب پارامتری است که چنانچه طراح دستگاه تصفیه فاضلاب با در نظر گفتن پارامترهای زیست محیطی از آن بتواند استفاده نماید می تواند تا حد زیادی قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب را کاهش داده و بهینه نماید .

به طور مثال در منطقه ای که سطح آب زیرزمینی بالا نیست و پساب خروجی از فاضلاب دارای بار میکروبی صنعتی نیست می توان از سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب استفاده نمود چرا که سپتیک تانک تا حد زیادی بار آلودگی پساب فاضلاب را میگیرد و به خاک درون چاه جذبی قدرت آن را می دهد که براحتی بافت لجن های موجود در پساب فاضلاب را بشکند . همچنین خاک در از بین بردن بوی بد حاصل از دستگاه تصفیه فاضلاب بسیار موثر است . 

لذا استفاده از تجربه در طراحی سیستم تصفیه فاضلاب می تواند جزء مهمترین ویژگی ها و داشته های طراح دستگاه فاضلاب در نظر گرفته شود . مهندسین مجرب در زمینه طراحی دستگاه فاضلاب اعم از تصفیه فاضلاب خانگی ، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب پزشکی و ... همواره علم خود را در این زمینه به فروش میگذارند . این حق طبیعی آنهاست . ما در مجموعه ناب زیست سعی میکنیم تا حد ممکن تجربه خودمان را بصورت رایگان در اختیار خریداران دستگاه تصفیه فاضلاب قرار دهیم . 

بمنظور برخورداری از تجربه کارشناسان شرکت ناب زیست می توانید با شماره 02188721092 و موبایل 09124265750 تماس حاصل فرمائید. خرید یا عدم خرید دستگاه تصفیه فاضلاب از شرکت ناب زیست معیار ما جهت ارائه خدمات رایگان در زمینه طراحی دستگاه تصفیه فاضلاب نیست . همچنین کارشناسان ما تا حد زیادی می تواند به شما در زمینه برآورد قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب اعم از قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی (پکیج تصفیه فاضلاب) یا قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب بی هوازی (سپتیک تانک) کمک نمایند.

شرکت های سازنده یا تولید کننده دستگاه تصفیه فاضلاب

انتخاب شرکت سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب بدلیل اینکه تصفیه خانه فاضلاب بعد از طراحی و تولید نمی تواند مورد بازبینی قرار گیرد و بازبینی در سیستم های تصفیه فاضلاب هزینه ای به مراتب بیش از تعویض تصفیه خانه فاضلاب خواهد داشت، از اهمیت ویژه ای برخودار است. بمنظور جستجوی بهترین شرکت سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب اول می بایست بهترین طراحی در زمینه ظرفیت سیستم تصفیه فاضلاب انجام گیرد .

شرکت ناب زیست با وجود تیم طراحی قوی و با تجریه یکی از بهترین شرکتهای سازنده دستگاه تصفیه فاضلاب می باشد.

در ادامه باید بهترین تولیدکننده سیستم تصفیه فاضلاب و بهینه ترین قیمت را در بین شرکت های سازنده تصفیه خانه فاضلاب استخراج نمود.

بازدید میدانی از محیط کارخانه تولید کننده دستگاه تصفیه فاضلاب تقریبا حکم قرص آرامش بخش به خریدار را دارد.

چرا که شرکت تولید کننده سیستم تصفیه فاضلاب اعم از تصفیه خانه فاضلاب هوازی یا تصفیه خانه فاضلاب بی هوازی در صورتی که بداند عملکردش برای سالهای سال مورد بازبینی قرار میگیرد مطمئنا در تولید سیستم تصفیه فاضلاب هیچ کم و کسری نخواهد گذاشت.

دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی

با توجه به اینکه حدود 90 درصد از سیستم های تصفیه فاضلاب مربوط به تصفیه فاضلاب های انسانی و بهداشتی اغلب موارد کسانی که به دنبال دستگاهی بمنظور تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی، آپارتمان ها و شهرک های مسکونی هستند در گوگل کلمه دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی را جستجو می نمایند.

دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی ، سیستمی است که بواسطه استفاده از چند مخزن فاضلاب خانگی در حالت های بسیار ساده تحت عنوان سپتیک و در حالت های پیچیده تر بکار بردن بلوئرها و دیفیوزرها، کلریناتور و فیلترهای شنی سعی در تصفیه فاضلاب طبق نظر کارفرما بر اساس بودجه ای که ایشان تعیین می کند، دارد.

قیمت دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی دقیقا وابسته به میزان تصفیه ای که خریدار یا کارفرما از سیستم تصفیه فاضلاب انتظار دارد بعلاوه دبی پسابی که طی شبانه روز از مجتمع مسکونی ، کمپ های کارگری و مهندسی ، رستوران ها ، تالارها و ... خارج می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

مزایای دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلن نسبه به سازه بتنی و فلزی

 1. کاهش هزینه تعمیرات بدلیل مقاومت بالای پلی اتیلن نسبت به مواد شیمیایی

سیستم تصفیه فاضلاب پلی اتیلن مدفون بوده و از اجزای داخلی پلی اتیلنی صلب تشکیل شده است. این دستگاه در مقایسه با دستگاه های فلزی تصفیه فاضلاب و تصفیه خانه های تصفیه فاضلاب بتنی، بسیار سبک تر، دارای طول عمر بیشتر و بهره برداری بسیار آسان تر برای کارفرما می باشد.

برخلاف دستگاه تصفیه فاضلاب فلزی، پلی اتیلن صلب و همچنین اجزای داخلی دستگاه زنگ نمی‌زند و باعث جلوگیری از خرابی سیستم تصفیه فاضلاب می‌شود.

 مسئله خرابی تجهیزات تصفیه فاضلاب یکی از مشکلات رایج و گسترده در این صنعت می باشد.

تصفیه فاضلاب همزمان با تولید گازهای خورنده می باشد که منجر به ایجاد هزینه تعمیر و تعویض قطعات و اجزای فلزی می‌شود.

اما مشکل خوردگی در دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی مدفون زیر خاک برطرف شده و هزینه نگهداری و تعمیرات را به مراتب کاهش می دهد.

اپراتورهای تصفیه خانه فاضلاب که عموماً از دستگاه های تصفیه فاضلاب فلزی شکایت دارند همگی معتقد هستند که بهره برداری و نگهداری دستگاه های تصفیه فاضلاب پلی اتیلن بسیار راحت تر می‌باشد.

 1. قابلیت تمیزکاری و شستشوی سریع دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی

نگهداری این سیستم به دلیل شکل استوانه ای و دیواره های کناری شیبدار بسیار راحت است.

 تمیز کردن سیستم تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی بسیار ساده است و شامل استفاده از یک شیلنگ آب برای شستن مواد جامد (مانند شن و ماسه) و یک ماشین لجن کش به منظور ساکشن کردن این مواد می‌باشد.

 همچنین به دلیل استوانه ای شکل بودن سیستم تصفیه فاضلاب پلی اتیلن هیچ نقطه مشکل سازی برای جمع‌آوری لجن وجود ندارد.

 1. فاضلاب درون دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی کامل تر اختلاط می یابد.

درون دستگته تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی به علت محیط دایره‌ای شکل، اختلاط اکسیژن و فاضلاب توسط دیفیوزرها به خوبی انجام می‌شود و امکان تجمع فاضلاب در هیچ نقطه‌ای در حوضچه های هوادهی وجود ندارد.

 از اینرو کارفرمای خرید دستگاه تصفیه فاضلاب می‌تواند اطمینان کامل داشته باشد که اکسیژن کافی به میکروارگانیسم خواهد رسید و راندمان تصفیه فاضلاب قطعا بالاتر خواهد رفت.

 1. انرژی مصرفی کمتر درون دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی

به دلیل قرار گرفتن دستگاه تصفیه فاضلاب درون زمین، نسبت به سایر سیستم های تصفیه فاضلاب که روی سطح زمین قرار می گیرند، اکسیژن تولید شده توسط بلوئرها نیاز به فشار کمتری خواهند داشت و از این رو مصرف انرژی در دستگاه تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی به مراتب کمتر از دستگاه تصفیه فاضلاب فلزی خواهد بود.

 1. عمر بیشتر تصفیه خانه پلی اتیلنی

پلی اتیلن (HDPE) دارای مقاومت بالایی در برابر گرما، خوردگی، زنگ زدگی، فشار و همچنین مواد شیمیایی نسبت به سایر متریال قابل استفاده در ساخت دستگاه های تصفیه فاضلاب می باشد.

 از این رو دستگاه های تصفیه فاضلاب پلی اتیلن مدفون طول عمری چند برابر نسبت به سازه های فلزی و بتنی دارند.

2018:04:11
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50