تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

کارشناسان ناب زیست برای شروع به طراحی تصفیه خانه فاضلاب مفروضاتی را می بایست در نظر بگیرد که وظیفه ارائه این دیتای اولیه بعهده کارفرما و خریدار می باشد. در این بخش از سایت ناب زیست بعنوان بزرگترین تامین کننده سیستم ها و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب کشور مواردی که شما می بایست با تحقیق میدانی یا از طریق انتخاب مشاور در اختیار تیم های طراحی  و تولید سیستم های تصفیه فاضلاب قرار دهید ارائه گردیده است.

از دیرباز تاکنون یکی از مهمترین دغدغه های زیست محیطی بشر مبحث تصفیه فاضلاب می باشد. فاضلاب عموما به هرنوع پسماند حاصل از شست و شو که حاوی آلودگی و مخاطرات برای انسان و طبیعت باشد اطلاق می شود. این پساب می تواند انسانی و یا صنعتی باشد. در این مبحث به بررسی کلیات طرح و روش تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب با توجه به محتویات آلودگی آن می پردازیم. در ابتدا به بررسی نوع آلودگی فاضلاب ها می پردازیم.
ماهیت آلودگی:
به طور کلی آلودگی فاضلاب ها از چند جهت و توسط چند فاکتور مهم بررسی می شوند.
BOD : این فاکتور که تحت عنوان میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی شناخته می شود به جهت بررسی مواد آلی زیست تجزیه پذیر فاضلاب اندازه گیری می شود و در انتخاب روش تصفیه فاضلاب بسیار مهم می باشد.
COD : میزان اکسیژن خواهی شیمیایی فاکتور بعدی است که جهت بررسی مواد آلی قابل تجزیه شیمیایی بررسی می گردد و هرچی نسبت BOD به COD بیشتر باشد اصطلاحا فاضلاب قابلیت تجزیه بیولوژیکی بیشتری دارد.
TSS : مقدار کل جامدات نامحلول به جهت برسی میزان لجن تولیدی و کارایی فرآیند ته نشینی اهمیت دارد.
TDS : مقدار کل جاندات محلول نیز به جهت کارایی فرآیند های فیزیکو شیمیایی و انتخاب روش تصفیه اهمیت خواهد داشت.
Total Coliform : این فاکتور به سبب بررسی کارایی فرآیند ضدعفونی و انتخاب دوز گندزدا بررسی می گردد.
فلزات سنگین : مقدار فلزات سنگین از آنجایی که به روش های متعارف حذف نمی گردند و عمدتا سبب اخلال فرآیند های بیولوژیکی می گردند بررسی می شود.
کدورت : کدورت فاضلاب به جهت انتخاب منعقدکننده و روش فیلتراسیون اهمیت خواهد داشت.
روش های تصفیه فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب عبارتند از :
باتوجه به نوع شاخص آلودگی و لحاظ نمودن فاکتورهای اقتصادی، تکنولوژی و ... ممکن است یک و یا چند روش تصفیه فاضلاب به کار گرفته شود.
1- روش های بیولوژیکی : یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین روش های تصفیه فاضلاب روش های بیولوژیکی می باشند که در طول تاریخ به انواع و اقسام گوناگون طبقه بندی شده اند. نوع اول روش های بیولوژیکی روش تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشد. در این روش بدون صرف انرژی شرایط رشد میکروارگانیسم های بی هوازی فراهم می گردد و قادر است تا 50 درصد آلودگی های آلی را تصفیه کند. راکتورهای بی هوازی که عمدتا در تصفیه فاضلاب کاربرد دارند شامل UASB،UABR، UAFB و AnMBR می باشند. روش بیولوژیکی بعدی که بسیار پرکاربرد می باشد روش تصفیه هوازی فاضلاب می باشد. در این روش با صرف انرژی و تزریق هوا شرایط رشد باکتری های هوازی فراهم می گردد. این روش قادر به حذف 90 درصد BOD می باشد. عموما این روش با نام لجن فعال نیز شناخته می شود. از آنجایی که جرم بیولوژیکی فعال به صورت پیوسته در راکتور وجود دارد به این نام نامگذاری شده است. عمده ترین روش های لجن فعال شامل هوادهی گسترده EAAS، IFAS، MBBR و MBR می باشد. نکته ی مهم در این بخش این است که به جهت افزایش کارایی تصفیه عموما در پساب های صنعتی ترکیبی از روش های هوازی و بی هوازی تصفیه فاضلاب به کار گرفته می شود.
2- فیلتراسیون : فیلتراسیون نیز از دیرباز به سبب سادگی و راندمان مناسب همواره مورد توجه می باشد. فیلتراسیون نوع اول توسط دانه های سیلیس انجام می شود. این رو سبب کاهش قابل توجه ذرات معلق می گردد. فیلتراسیون نوع دوم توسط دانه های کربن فعال صورت می گیرد. این روش سبب کاهش بو و رنگ فاضلاب می گردد. فیلتراسیون تکمیلی و نوع پیشرفته نیز تحت عنوان فیلتراسیون غشایی شناخته می شود. این نوع فیلتراسیون در انواع MF، UF و NF موجود می باشد که باتوجه به اندازه ذرات تقسیم بندی شده اند.
3- ضدعفونی : فرآیند گندزدایی فاضلاب توسط ترکیبات کلردار از جمله هیپوکلریت سدیم و کلسیم و گاز کلر یکی از متداول ترین روش های ضدعفونی فاضلاب می باشد. در کنار آن روش های جدیدتر از جمله لامپ UV و گاز ازن نیز بسیار پرکاربرد می باشد.
4- اکسیداسیون پیشرفته : برخی ترکیبات درون تصفیه خانه فاضلاب مانند ترکیبات فنل دار، مواد رنگی، ترکیبات دارویی و آلاینده های نوظهور با روش های متعارف تصفیه نمی گردند. به همین سبب استفاده روش های اکسیدکننده جدیدتری مطلوب می باشد. پایه و اساس این روش تولید رادیکال آزاد هیدروکسیل می باشد. این روش ها از طریق گاز ازن، اشعه UV، فنتون ، فوتوکاتالیست ها و ... قابل انجام می باشند.
5- انعقاد و لخته سازی : بسیاری از ترکیبات محلول و کلوئیدی فاضلاب از طریق روش های مرسوم قابل حذف نمی باشند از اینرو با استفاده از منعقدکننده های آلی و معدنی این ترکیبات را به صورت نامحلول از فاضلاب جداسازی می کنند. عمده مواد شیمیایی جهت کاربرد در فرآیند انعقاد و لخته سازی شامل آلوم، کلراید فریک، سولفات فرو، پلی آلومینیم کلراید و کمک منعقد کننده های پلیمری می باشند

 • کیفیت فاضلاب خام ورودی

مطابق تجربه و استاندارد کیفیت فاضلاب بهداشتی (نشریه شماره 535 وزارت نیرو)، میزان BOD5 فاضلاب تولیدی در محدوده mg/lit 300 و COD فاضلاب در محدوده mg/lit 600-500 در انطباق با طرح فاضلاب شهر تهران تخمین و برآورد می شود.

 • درجه تصفیه ، کیفیت پساب خروجی

فاضلاب تصفیه شده (پساب خروجی) با دبی حدود m3/day 50، پس از گذر از مراحل مختلف تصفیه­ در مخازن نگهداری ذخیره شده و در دسترس می­باشد. خروجی تصفیه خانه فوق، تحت استاندارد آبیاری فضای سبز خواهد بود.

 • استانداردها و معیارهای محیط ­زیستی

فاضلاب خروجی تحت استاندار تخلیه به آب­ های سطحی به استناد ماده (5) آیین ­نامه جلوگیری از آلودگی آب و با توجه به ماده (3) همین آیین­ نامه، باشد. روش­هاي سنجش پارامترهاي آلوده ­كننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتاب Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water  خواهد بود.

واحدهای اصلی و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب ناب زیست برای 50 مترمکعب فاضلاب انسانی در شبانه روز بصورت نمونه

ردیف

شرح

تعداد

1

واحد متعادل ساز- پلی اتیلن دو جداره به قطر 2500 میلیمتر و طول 5/2 متر

1

2

شبکه آشغالگیر و دانه گیر- فولاد ST37 با سه لایه پوشش اپوکسی

1

3

واحد هوادهی- پلی اتیلن دوجداره  به قطر 2500 میلیمتر و طول 1/5 متر

2

4

واحد کنترل کف

1

5

واحد ته­ نشینی با صفحات لاملا به قطر 2000 میلیمتر و طول 3 متر

1

6

واحد پمپاژ لجن فعال برگشتی

1

7

واحد ذخیره لجن مازاد به قطر 1600 و طول 2

1

8

واحد نگهداری پساب شفاف و زلال به قطر 1600 و طول 2 متر

1

9

فیلتر شنی جهت زلال­سازی نهایی پساب

1

10

بلوئرهوادهی- مارک اروپای غربی

2

11

ایرلیفت پمپ

2

12

دیفیوزر دیسکی حباب ریز- با ظرفیت 10 مترمکعب در ساعت

25

13

واحد گندزدایی و کلریناسیون- با مشخصات فنی ارائه شده در طرح

1

14

تابلو برق-با مشخصات فنی ارائه شده در طرح

1

15

کابل کشی و کنترل­ های ارتباطی

1

16

لوازم آزمایشگاهی و تجهیزات اندازه گیری- مطابق با مشخصات موجود در پروپوزال

1

تعریف آب سطحی به شرح زیر می­باشد:

آب سطحي: عبارتست از آب هاي جاري يا دائمي، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالاب ها.

مطابق با این استاندارد، BOD پساب نهایی جهت تخلیه به آب­ های سطحی باید کمتر از mg/lit 30 باشد. در انتخاب روش تصفیه، در نظر گرفتن این نکته بسیار حائز اهمیت است. درجه تصفیه مورد نیاز با مدنظر قرار دادن کیفیت مورد نیاز ، آخرین ضوابط و معیارهای تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط ­زیست ایران، کیفیت فاضلاب خام تولیدی، موقعیت آب و هوایی منطقه و امکانات فنی موجود در کشور، انتخاب گردد.

مطالعه کنید : پکیج تصفیه فاضلاب

 • اهداف اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب

اهم نکاتی که به­ عنوان هدف از احداث یک تصفیه ­خانه فاضلاب بهداشتی ملحوظ نظر می­باشد عبارتند از:

 • کاهش حداکثر آلودگی
 • گندزدایی و در نهایت دفع پساب مطابق آخرین استانداردهای محیط ­زیستی.

با توجه به موضوع در این پروژه باید روشی را انتخاب نمود که اهداف ذیل کاملاً محقق گردد:

 • راندمان بالای 90 درصد حذف BOD و رسیدن به استاندارد BOD خروجی مورد نیاز جهت تخلیه به آب­ های سطحی
 • طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب با حداقل بو، حداقل صدا، حداقل میزان برق مصرفی و نیاز به حداقل هزینه­ های تعمیرات نگهداری و اوپراتوری مجموعه
 • نگهداری مناسب پساب خروجی در مخازن در نظر گرفته شده

تصفیه خانه

واحدهای مورد نیاز در تصفیه خانه فاضلاب به شرح زیر می باشند.

سیستم تصفیه فاضلاب پیشنهادی در این مجموعه شامل دو مرحله کلی زیر می­باشد:

الف- مرحله تصفیه مقدماتی شامل:

 • آشغالگیری و دانه گیری

ب- تصفیه بیولوژیکی

 • تصفیه بیولوژیکی متداول که به حذف CBOD یعنی کربن آلی فاضلاب می­پردازد.

ج- تصفیه شیمیایی

 • گندزدایی پساب

با عنایت به مراحل کلی تصفیه مورد اشاره در فوق، در ادامه روش پیشنهادی شرکت ناب زیست ارائه شده است.

دیفیوزر تصفیه خانه فاضلاب

 • انتخاب روش تصفیه

برای تصفیه فاضلاب­ های شهری روش­های بیولوژیکی به دلیل مزیت­های چشمگیر خود همانند انعطاف پذیری بالا، اقتصادی بودن، عدم استفاده از مواد شیمیایی، عدم تولید لجن شیمیایی و ... به عنوان متداول­ترین روش برای تصفیه فاضلاب مطرح می­باشند. با توجه به کیفیت فاضلاب خام، مطابق استانداردها، تصفیه بیولوژیکی با روش لجن فعال با هوادهی گسترده به عنوان بهترین و کارآمد ترین روش تصفیه انتخاب می­گردد. در این روش لجن قابل ملاحظ ه­ای تولید نمی­گردد، زمین مورد نیاز جهت احداث تصفیه خانه در حداقل ممکن می­باشد، هزینه تاسیس اولیه و هزینه­های جاری در زمان نگهداری و بهره­برداری بسیار ناچیز بوده، پساب خروجی از آخرین بخش سیستم تصفیه دارای بار میکروبی و آلی نمی­باشد، دفع آن به محیط زیست هیچگونه مشکل زیست محیطی را فراهم نمی ­آورد و استفاده از آن در مصارف آبیاری فضای سبز، کاملا امکان­ پذیر خواهد بود.

شاید برای شما مفید باشد : فیلتر پرس

 • روش لجن فعال با هوادهی گسترده

فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده، یک فرایند بیولوژیکی هوازی با رشد معلق بوده که کاملا یک روش انهدامی تلقی ­می­گردد. در این روش دو عمل مهم زیر اتفاق می­افتد:

 • عمل انتقال جرم
 • عمل بیوشیمیایی

در این روش با هوادهی فاضلاب، سلول­ها (میکروارگانیسم­ها) پس از تشکیل و تولید به مرور رشد کرده و تکثیر خواهند یافت. تا جایی که عمل تکثیر و رشد آنها متوقف شده و در نهایت به مرور زمان پیر شده و وارد مرحله مرگ و میر می­شوند. در این مرحله سلول­ها مواد غذایی ذخیره شده درون خود را مصرف می­ نمایند که به این مرحله، مرحله­ ی خود خوری می­گویند.

در نهایت هنگامی که سلول­ها مواد غذایی ذخیره شده­ی خود را به انتها می­رسانند، شروع به اکسیده کردن خود می­کنند که به این عمل خود تخریبی گفته می شود که منجر به مرگ سلول­ها می شود. در تصفیه بیولوژیکی لازم است سلول­های تولید شده را از فاضلاب جدا نمود.

عدم جداسازی سلول­های تولیدی راندمان سیستم تصفیه را به شدت کاهش داده و موجب می شود میزان BOD فاضلاب خروجی که معیار تصفیه سالم فاضلاب است، افزایش یابد. جداسازی سلول­های تولید شده باید در واحد ته ­نشینی انجام پذیرد. در واحد ته ­نشینی ملاک طراحی، سطح مفید می­باشد. شرکت مهندسی هوانیک، با طراحی و استفاده از صفحات مورب لاملا در واحد ته ­نشینی، حداکثر سطح تماس را افزایش داده و این امکان را می­دهد که در کمترین فضای اشغالی، بالاترین راندمان را داشته باشیم. در قسمت طراحی دقیق، به تفصیل به تمامی این موارد پرداخته خواهد شد.

 • نحوه فرایند بیولوژیکی در سیستم لجن فعال

به طور کلی فرایند لجن فعال از سه بخش عمده زیر تشکیل می شود:

 • مخزن یا راکتور هوادهی (Aeration Unit)
 • واحد ته ­نشینی یا جداسازی توده­ های بیولوژیکی (Settlement Unit)
 • تاسیسات برگشت توده ­های بیولوژیکی (لجن) ته ­نشین شده به راکتورهای هوادهی (Return Activated Sludge Unit)

در قسمت هوادهی به طور مداوم به فاضلاب خام ورودی اکسیژن از طریق هوادهی عمقی تزریق می­گردد و موجبات سنتز و رشد میکرو ارگانیسم ­ها فراهم می شود و در قسمت ته نشینی، میکروارگانیسم­ها جمع ­آوری و تداوما توسط نیروی پمپاژ به بخش هوادهی برگشت داده می شود تا غلظت میکروارگانیسم­های مسئول تصفیه در قسمت هوادهی همواره به اندازه مورد نیاز، ثابت نگه داشته شود.

هوادهی تصفیه خانه فاضلاب

 

بلوئر

مهم ­ترین پارامتر در طراحی سیستم بهینه لجن فعال، نسبت غذا به میکروارگانیسم (F/M) و عمر لجن می­باشد که در طراحی­ های انجام شده برای پروژه فوق، این نسبت رعایت شده تا در نهایت بتوانیم به راندمان مناسب تصفیه برسیم. از دیگر نکات اساسی در نظر گرفته شده در این طراحی، برگشت به موقع لجن و میزان مناسب آن به تانک هوادهی، سرعت اکسیژن رسانی مناسب و دفع دقیق لجن اضافی ­می­باشد.

 • مبانی طراحی تصفیه خانه فاضلاب
 • فرضیات طراحی

با توجه به شرایط محیطی و نوع کاربری، فرضیات زیر را در نظر می­گیریم :

 • ضریب پیک مصرف : 3
 • ضریب کمینه مصرف : 3/0
 • اختلاف زمانی ساعت اوج مصرف و ساعت کمیته مصرف : 8 ساعت

جریان فاضلاب خام ورودی (Influent Flow)

50  m3/day

جریان نرمال ساعتی (Normally Flow

2.08 m3/day

جریان پیک ساعتی (Peak Flow)

6.25 m3/day

غلظت BOD5 در فاضلاب خام (BOD5 Concentration of raw sewage)

350 mg/lit

غلظت مواد معلق (SS) در فاضلاب خام (SS Concentration Of Raw Sewage)

400 mg/lit

غلظت لجن ته ­نشین شده (Settling Sludge Concentration)

1.5 %

میزان درصد لجن برگشتی به ابتدای حوض هوادهی

20-30% از لجن کل

 • وضعیت کلی تصفیه خانه و ابعاد کلی

تصفیه خانه مورد نظر به ­دلیل وجود فضا در محوطه پشت برج­ها و شرایط هیدرولیکی مناسب، در سطح زمین مطابق با جانمایی مناسب طرح، احداث می­گردد. کل فضای مورد نیاز جهت استقرار تصفیه خانه برابر سطح تقریبی 10*5 متر و به ارتفاع 3 متر می­باشد. این فضا پس از طراحی دقیق، قابل کاهش بوده و در طراحی اولیه به صورت حداکثر در نظر گرفته شده است. تجهیزات و مخازن از جنس فولاد ST37 با دو لایه پوشش اپوکسی ساخته می­گردند و به نحوی نسبت به یکدیگر استقرار می­یابند که کمترین فضای اشغالی با حفظ بالاترین راندمان سیستم تصفیه، میسر گردد. ارتفاع مخازن حداکثر برابر3 متر می­باشد.

 • واحدهای مختلف تصفیه ­خانه فاضلاب

مطابق با کلیات ذکر شده در بخش 1-5-2 و با توجه به اهم نکاتی که در طراحی تصفیه خانه مذکور در نظر گرفته شده­ است، واحدهای اصلی تصفیه خانه به ترتیب گذر جریان فاضلاب در هریک از آنها به شرح زیر می­باشد:

تصفیه مقدماتی

 • شبکه آشغالگیر و دانه گیر

تصفیه بیولوژیکی (حذف CBOD)

 • واحد متعادل سازی جریان با هوادهی بمنظور جلوگیری از ورود شوک آلی به تصفیه خانه
 • بخش هوادهی
 • سیستم کنترل کف
 • بخش ته نشینی با صفحات لاملا
 • پمپاژ لجن فعال برگشتی
 • نگهداری و ذخیره پساب

تصفیه شیمیایی

 • بخش ضدعفونی پساب

تصفیه مقدماتی

 • شبکه آشغالگیر دستی

جهت حذف مواد معلق شناور درشت موجود در فاضلاب که موجبات بروز مشکلاتی را در تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه بوجود می­آورد و بدون حذف آنها میزان مواد معلق سیستم نیز افزایش می­یابد، از یک واحد شبکه آشغالگیر دستی استفاده می­گردد. این شبکه با زاویه 45 درجه نسبت به افق در کانال ورودی فاضلاب به اولین بخش تصفیه خانه نصب می­گردد.

اجزای شبکه آشغالگیر درشت:

 • غربال میله­ای قابل برداشتن و گذاشتن
 • قاب کشویی جهت قرار گرفتن غربال
 • سبد فلزی مشبک جهت جمع آوری آشغال

تصفیه بیولوژیکی

فاضلاب ورودی پس از عبور از مرحله تصفیه مقدماتی، وارد واحدهای تصفیه بیولوژیکی می شود که در ادامه به واحدهای مختلف آن اشاره می شود. هدف بر این است که در این واحد CBOD فاضلاب که آلودگی آلی آن می­باشد، حذف شود و در پایان مراحل تصفیه بیولوژیکی با راندمان بالای 90 درصد، به BOD خروجی زیر mg/lit30 دست پیدا کنیم.

مطلب مفید : اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

 • واحد متعادل ساز و واحد هوادهی

به منظور هوادهی فاضلاب و حذف مواد آلی و کلوئیدی و ذرات معلق موجود در فاضلاب از دو واحد حوضچه هوادهی از جنس بتن که به صورت بتن درجا اجرا می شود، استفاده می شود. فاضلاب خام پس از طی زمان ماند کافی در مخرن متعادل ساز با یک دبی پیوسته به صورت نرمال به بخش هوادهی انتقال می­یابد.

مقدار اکسیژن مورد نیاز محاسبه شده در طراحی، توسط دو دستگاه بلوئر هوادهی تامین می­گردد. حجم مخزن هوادهی بر اساس پارامتر مهم F/M (نسبت غذا به میکروارگانیسم) با توجه به میزان بار تصفیه خانه و زمان ماند هیدرولیکی محاسبه گردیده که حدود 24 ساعت می­باشد. بطور کلی فرآیند بخش هوادهی شامل پدیده­های ذیل می­باشد:

 • حذف مواد آلی محلول در فاضلاب توسط میکروارگانیسم­ها
 • حذف مواد آلی کلوئیدی و محلول در فاضلاب پس از انحلال آنها
 • جذب مواد معلق و کلوئیدی فاضلاب در توده­ های کلنی یا لخته ­های بیولوژیکی

اجزای الکترومکانیکال این بخش دو دستگاه بلوئر خواهد بود. بلوئرهای تعبیه شده در این بخش از برند­های اروپای غربی نظیر کشور آلمان، تهیه خواهد شد. هوادهی صورت گرفته در این بخش به صورت عمقی بوده و هوا از طریق دیفیوزرهای تعبیه شده در انتهای حوض­های هوادهی، به سمت بالا پخش و انتشار خواهد یافت و عمل تصفیه بیولوژیکی به خوبی انجام خواهد گرفت.

تصفیه خانه فاضلاب

واحد متعادل ساز

شرح

تعداد

واحد

تعداد حوضچه ها

1

دستگاه

جنس حوضچه ها

پلی اتیلن امیرکبیر -دوجداره

دستگاه-

قطر مخزن (میلیمتر)

2500

M

طول مخزن

2

M

تعداد دیفیوزرهای هواده

5

عدد

ظرفیت هوادهی

10-5

M3/hr

واحد هوادهی

شرح

تعداد

واحد

تعداد حوضچه ها

2

دستگاه

جنس حوضچه ها

پلی اتیلن امیرکبیر -دوجداره

دستگاه-

قطر مخزن (میلیمتر)

2500

M

طول مخزن

1/5

M

حجم کامل مخزن هوادهی

50

M3

زمان ماند فاضلاب در بخش هوادهی

24

hr

تعداد دیفیوزرهای هواده

20

عدد

ظرفیت هوادهی

10-5

M3/hr

بلوئرهای هوادهی

2

دستگاه

 • بلوئر هوادهی از کشور اروپای غربی انتخاب می شود.
 • بخش کنترل کف

به علت هوادهی و اختلاط فاضلاب در راکتور هوادهی، در حوضچه­ های هوادهی تولید کف داریم که برای افزایش راندمان سیستم تصفیه، بهتر است کف های تولید شده حذف شوند.

شرح

تعداد

تعداد نازلهاي پاشش سطحي آب دربخش متعادل ساز

12  عدد با زاويه پاشش 45° درجه

تعداد نازلهاي پاشش سطحي آب در بخش هوادهی

20 عدد با زاويه پاشش 45° درجه

كلكتور توزيع آب جهت نازلهای آب پاش

"2

 • بخش ته ­نشینی

پس از هوادهی و طی زمان ماند 24 ساعت در حوض هوادهی، فاضلاب وارد حوض ته نشینی با صفحات لاملا می شود. در این قسمت لجن تثبیت شده تولیدی در حوض هوادهی ته نشین شده و پساب زلال وارد قسمت ضدعفونی می شود. صفحات لاملای تعبیه شده در واحد ته نشینی، سبب افزایش ظرفیت ته ­نشینی و در نتیجه کاهش سطح مورد نیاز خواهد شد.

شرح

تعداد

جريان نرمال و پيوسته ورودي

2.08 m3/hr متر مكعب در ساعت

بار سطحي

8 m3/m2.day متر مكعب بر مترمربع درساعت

تعداد مخازن

1 واحد

زاويه شيب كف

60° درجه

قطر هر مخزن (میلیمتر)

2000

طول مخزن

3 متر

سر ريز از نوع V-Notch از جنس ST 37 با

پوشش اپوكسي بافل ورودي و تيغه مانع خروج  مواد شناور

1 دستگاه

 • بخش پمپاژ لجن فعال برگشتی

در این قسمت باید از لجن ته ­نشین شده انتهای مخزن ته نشینی، با خط برگشت لجن، به ابتدای حوض هوادهی جهت تغذیه بخش هوادهی، لجن فعال تزریق کرد. طبق طراحی صورت گرفته، میزان این لجن برگشتی  20 الی 30 درصد لجن کل تولید شده در حوض­ های ته­ نشینی، در نظر گرفته شده است.

شرح

 

نوع

Pump Air Lift

تعداد پمپها

1 دستگاه

ظرفيت آبدهي پمپ

10 متر مكعب در ساعت

اندازه نامي دهانه پمپ

2"

مقدار لجن برگشتي

30-20 درصد لجن کل تولید شده

 • مخزن نگهداری و ذخیره پساب

پساب خروجی شفاف شده، بعد از تصفیه در مخزن از جنس استنلس استیل با پوشش­های اپوکسی یا مخازن پلی اتیلن دفنی یا غیردفنی با جنس بدنه سفیدرنگ یعنی مستربچ فود گرید نگهداری و ذخیره می شود.

 • دفع لجن مازاد سیستم

هر تصفیه ­خانه فاضلاب دارای دو خروجی است: بخش مایع (پساب) و بخش جامد (لجن)

مخزن ذخیره لجن مازاد سیستم، لجن مازاد تولید شده در بخش ته نشینی را در خود ذخیره می­ نماید. در صورت وجود شبکه فاضلاب شهری، می­توان لجن مازاد را به شبکه فاضلاب شهری پمپ نمود.

تعداد واحد

یک دستگاه

قطر(میلیمتر)

1600

طول

2 متر

جنس واحد

پلی اتیلن دوجداره


تصفیه شیمیایی

 • کلریناسیون

ضدعفونی پساب خروجی از طریق کلرزنی انجام می­گیرد.

تعداد كلريناتور

یک دستگاه

ظرفيت كلريناتور

50 لیتر در ساعت

جنس مخازن

پلي اتيلن فشرده

ميكسر سريع الكترومكانيكي

يكدستگاه

جنس شفت و پروانه

استنلس استيل

 

 • اجزای وابسته به تصفیه ­خانه فاضلاب
  • تابلوی توزیع نیرو و کنترل

جهت توزيع برق و كنترل سيستم تصفيه از يك دستگاه تابلوي مركزي استفاده مي­گردد. اين تابلو مسئوليت توزيع انرژي مورد نياز اجزاء مختلف سيستم را عهده دار خواهد بود. بوسيله اين تابلو مي­توان كليه قسمتهاي تصفيه خانه را كنترل نمود. تابلوي فوق برروی فضای خالی بین ارتفاع مخازن و سقف تصفیه خانه ، تعبیه می شود.

بدنه اين تابلو از ورق 5/1 ميليمتر روغني ساخته شده  و پس از (SAND BLASTING)  بوسيله يك لايه رنگ ضد زنگ و دو لايه رنگ صنعتي پخته ، مطابق استاندارد پوشش داده مي­شود. اين كابين از نوع درب­دار و مجهز به قفل مخصوص مي­باشد. ساخت تابلو مطابق با استانداردهاي قابل قبول مانند VDE و DIN  و يا استاندارد مؤسسه تحقيقات صنعتي ايران و داراي درجه حفاظت IP44 خواهد بود. تابلو شامل كليد اصلي، كليدهاي فرعي، كنتاكتورها از نوع AC3، بي­متال، تايمر پروگرام بر روي مدارهاي مورد نياز، فيوزهاي حفاظت هر مدار، كليد مينياتوري، ترمينال هاي ورودي و خروجي و شين Earth مي­باشد. كليه بخش­هاي موجود با علائم روشن و گويا مشخص مي­گردند. در روي بدنه تابلو در محل مخصوص يك عدد پريز تك فاز و يك­عدد پريز سه فاز صنعتي تعبيه مي­گردد كه در مواقع مورد نياز از آنها استفاده شود و از دست زدن به سيم كشي هاي داخلي تابلو پرهيز گردد. همچنين براي مصارف جنبي مانند محوطه تصفيه خانه و اتاق كنترل، المانهاي لازم در نظر گرفته مي­شود. اجزاء مختلف در داخل تابلو به طريقي نصب مي­گردند كه تعمير و دسترسي به اجزاء مربوط، بسادگي امكان پذير بوده و جهت تسهيل در امر عيب­يابي، دياگرام سيم­كشي داخل تابلو بوسيله نقش ه­اي كه در قسمت داخلي درب نصب مي­شود مشخص مي­گردد.

 • لوازم آزمایشگاهی و اندازه­ گیری

جهت اندازه گيري پارامترهاي كيفي پساب تصفيه شده و تنظيم سيكل بيولوژيكي تصفيه خانه لوازم آزمايشگاهي زير همراه با معرفهاي لازم براي مدت يكسال منظور گرديده است.

تست كيت اندازه گيري اكسيژن محلول به روش ارتوتولوئيدن

يك واحد

تست كيت اندازه گيري كلر باقيمانده و PH همراه با محلول معرف

 

يك واحد

كاغذ اندازه گيري  PH

دو بسته

بشر هاي (BEAKER) مدرج در اندازه هاي 250 cc و600cc

از هر كدام يك­عدد


 • کابل کشی

كليه كابل هاي داخلي سيستم از نوع پروتودورNYY  و متناسب با آمپر مصرفي هر مصرف كننده با سطح  مقطع مناسب از تابلوي كنترل اصلي به كليه مصرف كننده­ها مطابق با استاندارد كشيده خواهد شد. حفاظت كابلهاي محوطه باز بوسيله لوله ­هاي فولادي انجام مي­پذيرد و در مكان هائي كه امكان شكستگي كابل وجود داشته باشد از لوله هاي خرطومي فلزي (Flexible steel pipes) استفاده مي­گردد.

محاسبه كابل ها بر اساس عوامل زير انجام مي­پذيرد:

 • حداكثر جريان نامي مصرفي
 • حداكثر درجه حرارت محوطهc 45˚ درجه سانتيگراد.
 • حداقل سطح مقطع 5mm2 ميليمتر مربع.
  • لوله­ کشی­های ارتباطی

انجام كليه لوله كشي هاي ارتباطي داخلي مربوط به تصفيه خانه توسط اين شركت انجام خواهد شد. فقط لوله هاي ورودی فاضلاب به تصفیه خانه و انتقال پساب از تصفیه خانه به محل درنظر گرفته شده توسط کارفرما انجام می­پذیرد.          

 • راه­اندازی تصفیه ­خانه فاضلاب و آموزش به اوپراتورها

پس از اتمام عمليات نصب، كليه تجهيزات الكترومكانيكي بصورت بي­بار آزمايش شده و در صورت حصول اطمينان از شرايط كاركرد نرمال آنها، تصفيه خانه راه ­اندازي مي­شود و به اپراتورهاي معرفي شده از طرف كارفرما آموزش­هاي لازم جهت بهره برداري از تصفيه­ خانه داده خواهد شد.

 سایر محصولات :

آب شیرین کن صنعتی

2020:02:04
call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-426-57-50