برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر فایبرگلاس به ظرفت 10 مترمکعب بهمراه دو دستگاه مخزن حمل چربی هر کدام به ظرفیت 5 مترمکعب پروژه اولین هتل 7 ستاره ایران، هتل صحیح النسب تهران - مهندس بیجاری


چربی گیر فایبرگلاس