برگشت به لیست پروژه ها

ظرفيت: 840 مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: 350 میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: 50 میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي


طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني