برگشت به لیست پروژه ها

مخزن پلی اتیلن دوجداره با ضخامت بدنه 12 سانتیمتر و ضخامت عدسی 8 سانتیمتر بسفارش شرکت بار و بن مهندس فرخنده طقر 2.5 متر و طول 12 متر با دو عدد عدسی و 4 عدد پایه زیر مخزن


مخزن پلی اتیلن دوجداره با ظرفیت 60 مترمکعب دو دستگاه سفارش شرکت بار و بن برای شهر عسلویه با قیمت هر دستگاه 380 میلیون ریال دفنی