برگشت به لیست پروژه ها

دو دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره هر یک به ظرفیت 50 مترمکعب پروژه مجتمع مسکونی 250 واحدی-غرب تهران-تعاونی مسکن فرهنگیان-قطر 2500 و طول 10-مواد اولیه تهیه شده از پتروشیمی امیرکبیر HDPE100


دو دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره