برگشت به لیست پروژه ها

6 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن هر یک به قطر 2 متر و طول 4.77 سفارش پالایشگاه سوم پارس جنوبی بمنظور دفن در عمق 2 متر از تاج سپتیک تانک بدون سازه نگهبان - ظرفیت هر دستگاه 15 مترمکعب - نهم بهمن ماه 96


6 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره با گرید 100