برگشت به لیست پروژه ها

مخزن نگهداری پساب صنعتی به ظرفیت 60 متر مکعب با قطر 2500 میلیمتر و طول 12 متر - نصب در کمال شهر کرج - دارای یک دیوایدر جهت تصفیه فاضلاب در حد 60 درصد - مهندس رضائیان - تولید ظرف 6 روز کاری


سپتیک تانک فاضلاب غشاگستر دالاهو