برگشت به لیست پروژه ها

دو دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن 20 مترمکعب به قطر 2 متر و طول 6.36 متر سفارش شرکت پتروشیمی پردیس تولید شده ظرف 72 ساعت کاری بعد از سفارش مهندس گلزاری و انجام تست هیدرولیک بمنظور آب بندی کامل سپتیک تانک


سپتیک تانک 20 مترمکعب