برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک فاضلاب از جنس پلی اتیلن صلب - دوجداره و گرید 100 - ظرفیت 12 مترمکعب دو دستگاه - مهندس سلطانی - قطر داخلی 2 طول 3.85 متر - استوانه افقی


سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن دوجداره