برگشت به لیست پروژه ها

تولید تعداد 45 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن با ظرفیت هر یک 5 مترمکعب - برای ویلاهای خزرآباد -بیمه ایران-مهندس پارسا-مدت زمان تولید 8 روز-دارای گرید 100 پتروشیمی شازند-دارای قطر 1.4 و طول 3.5 متر و حجم مفید سپتیک تانک 5 مترمکعب


سپتیک تانک پلی اتیلن بیمه ایران