برگشت به لیست پروژه ها

مخزن نگهداری و ذخیره گازوئیل به ظرفیت 180 متر مکعب بصورت 3 دستگاه مخزن 60 مترمکعبی دوجداره پلی اتیلن - شرکت نفت امین سازه سورنا


مخزن نگهداری و ذخیره گازوئیل