برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره با قطر 1.6 و طول 5 متر با 4 متر خاک روی تاج مخزن و دریچه بازدید به قطر 700 میلیمتر - عمران شهرداری مشهد - مهندس جوهرچی - ضخامت بدنه سپتیک تانک 10 سانتیمتر


سپتیک تانک 10 مترمکعب پلی اتیلن