برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره با تحمل بار ترافیک و 4 متر خاک روی مخزن سپتیک تانک و دو عدد منهول قطر 800 جهت تردد کاربر


سپتیک تانک 20 مترمکعب پلی اتیلن شرکت آژندساز