برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک فاضلاب از جنس پلی اتیلن دوجداره دارای حجم 15 متر مکعب دارای قطر 1.8 متر و طول 6 متر دارای تحمل 2 متر خاک از تاج مخزن برای شرکت تاراز چهار محال بختیاری با لوله اسپیرال پلی اتیلن داخل و بیرون صاف


سپتیک تانک فاضلاب از جنس پلی اتیلن دوجداره