برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک فاضلاب از جنس پلی اتیلن به ظرفیت 10 مترمکعب -شرکت تله کابین دربند سر - مهندس شمشکی - تولید 24 ساعته


سپتیک تانک پلی اتیلن 10 مترمکعب - مخصوص فاضلاب