برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک پلی اتیلن سنگین 5 مترمکعب دو جداره آدرس كرمانشاه: جاده سنندج(كيلومتر 5 جاده سنندج)-بعد از ايران گاز-شركت قاسم ايران-گيرنده مهندس نباتى


سپتیک پلی اتیلن