برگشت به لیست پروژه ها

چربیگیر 1 فایبرگلاس - بعد از شهریار به سمت تهران -بعد از سعید آباد - از اولین دور برگردان برگرد (جاده قدیم کرج)مجتمع صنعتی گلگون - فاز یک - خیابان سوم شمالی - پلاک 16- گیرنده مبینی


چربی گیر فایبرگلاس - چربیگیر فایبرگلاس