برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک 4 مترمکعب و مخزن سه لایه 2 مترمکعب پلی اتیلن - قائمشهر-بهنمیر به سمت جویبار-دانشگاه ازاد-گلدشت-شهرک قناری - علیپور


سپتیک تانک پلی اتیلن و مخزن سه جداره پلی اتیلن