برگشت به لیست پروژه ها

آدرس پروژه و محل تخلیه سپتیک:استان لرستان شهرستان ازنا کیلومتر 27 جاده شازند درمانگاه روستای امامزاده قاسم


سپتیک تانک پلی اتیلن