برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک 5 متر مکعب شیراز - شهرستان فراشبند - 35 کیلومتر بسمت پالایشگاه دالان - شرکت صائین نگین - گیرنده مهندس معصوم


سپتیک تانک پلی اتیلن