برگشت به لیست پروژه ها

مشهد - 35 کیلومتر بسمت سرخس( کیلومتر 165) - روستای گنبدلی - دست چپ - شرکت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد - واحد انبار کالا - گیرنده مهندس بزرگی


یکدستگاه سپتیک پلی اتیلن