برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن 20 مترمکعب با ضخامت بدنه 10 سانتی متر پتروشیمی امیر کبیر - فارس - مهندس خسروانی


سپتیک تانک پلی اتیلن