برگشت به لیست پروژه ها

آدرس سپتیک تانک پلی اتیلن 10 مترمکعب دو جداره: میدان ونک - ابتدای اتوبان حقانی - غرب به شرق - بعد از ایستگاه متروی حقانی - کارگاه باغ موزه - بانک مرکزی


سپتیک تانک پلی اتیلن