برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر فایبرگلاس با ابعاد خاص به ظرفیت 600 لیتر - شرکت خریدار پترو صنعت پیشتاز - اقدام کننده جناب آقایان مهندس حسینی و مهندس شریفی


چربی گیر فایبرگلاس