برگشت به لیست پروژه ها

دو دستگاه مخزن پلی اتیلن دو جداره 10 متر مکعبی - دفتر مجری طرح بانک مرکزی - خالقی نژاد - تهران


مخزن پلی اتیلن