برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک 5 و 15 متر مکعب پلی اتیلن سنگین دوجداره پتروشیمی امیرکبیر - ماهشهر - شرکت طراح شمال - مهندس اکبری


سپتیک تانک پلی اتیلن