برگشت به لیست پروژه ها

سه دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلنی 3 متر مکعب پتروشیمی امیر کبیر با ضخامت بدنه 10 سانتی - تهران - شرکت آذر پژوهان - خانم بهرامی


سپتیک تانک پلی اتیلن