برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلنی دوجداره پتروشیمی امیرکبیر - بظرفیت 12 مترمکعب - داروسازی کوثر - خریدار مهندس مبری - تحویل پروژه به مهندس یاوری - مدت زمان تولید دستگاه 3 روز کاری


سپتیک تانک پلی اتیلن