برگشت به لیست پروژه ها

دو دستگاه برج خنک کننده آب فایبرگلاس - شرکت لوله سازی ماهشهر به ظرفیتهای 150 و 225 تن تبرید - محل پروژه لوله سازی ماهشهر - مدت زمان تولید هر دستگاه 4 روز کاری - مهندس گودرزی


برج خنک کننده فایبرگلاس