برگشت به لیست پروژه ها

دو دستگاه چربی گیر فایبرگلاس یک مترمکعب - انتقال گاز همدان - مدت زمان تولید هر دو دستگاه یک روز کاری - مهندس گودرزی - محل پروژه خطوط انتقال گاز همدان


چربی گیر فایبرگلاس