برگشت به لیست پروژه ها

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی بهداشتی - انسانی به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز - شهرداری هیدج - علی اکبر ملک محمدی


پکیج تصفیه فاضلاب فلزی بهداشتی - انسانی به ظرفیت 50 مترمکعب در شبانه روز