برگشت به لیست پروژه ها

لوله کاروگیت با متراژ 300 متر سایز 400 و 300 متر سایز 200 پروژه جهاد نصر آذربایجان غربی و محل پروژه واقع در اندیمشک، دشت عباس، روستای مملح - مهندس حسن زاده


لوله کاروگیت