برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر فایبرگلاس با ظرفیت 2 مترمکعب پروژه شرکت فناوران پارسیان - مهندس حسینی


چربی گیر فایبرگلاس