برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک 3 مترمکعب از جنس پلی اتیلن پروژه شرکت گیل تارای شمال واقع در بندر کیاشهر رو به روی تامین اجتماعی - مهندس شهرستانی


سپتیک تانک دو جداره پلی اتیلن